Struktura

Prezes Zarządu

Stanowisko d/s społeczno-samorządowych
tel. 12-6479265   pok. 14

Dział Kadr, Zatrudnienia i Płac
tel. 12-6481596   pok. 11
tel. 12-6483561   pok. 11

Stanowisko: inspektor BHP
tel. 12-6494232   pok. 15

Stanowisko: pracownik ds. P.Poż.
Stanowisko d/s Obronnych

Stanowisko d/s Gastronomii
tel. 12-6489613  pok.  5

Stanowisko d/s Kontroli Wewnętrznej
tel. 12-6484706  pok.  5

Dział Administracji i Remontów
tel. 12-6492242    pok. 15
tel. 12-6494232    pok. 15

Dział Artykułów Żywnościowych i Nieżywnościowych
tel. 12-6486626    pok. 5  mail: handlowy.nh@wp.pl
tel. 12-6483677    pok. 2


Główny Księgowy
tel. 12-6477272   pok. 4

Stanowisko d/s Planowania i Inwentaryzacji
tel. 12-6479265   pok. 14

Dział Konfrontacji i Kontroli Dokumentów
tel. 12-6473822   pok. 10

Dział Księgowości i Finansów
tel. 12-6470185   pok. 16

Dział Rozliczeń Faktur
tel. 12-6470857    pok. 9