Członkowie

Spółdzielnia zrzesza obecnie 531 członków, którzy są właścicielami majątku firmy. Jest to w całości prywatny polski kapitał.