Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie
ul. Os. Na Lotnisku 4
31-801 Kraków

NIP: 6750003081
REGON: 001096373

Telefon: 126411400, 126484052
Fax: 126411122

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie

os. Na Lotnisku 4, 31-801 Kraków

NIP: 675-000-30-81

Telefon:

12-641-14-00 Sekretariat

czynne od 7:00 do 15:00

12-648-47-08 Infolinia Programu Lojalnościowego

czynne od 8:00 do 14:00

Adres e-mail: handlowy@spolem-nh.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie, Os. Na Lotnisku 4, 31-801 Kraków.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie, Os. Na Lotnisku 4, 31-801 Kraków; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@spolem-nh.pl